cr

Izračunavanje procenta – kalkulator izračun postotka

Izračun postotka Izračun postotka je matematička operacija koja se često koristi za izražavanje dijela jedne količine u odnosu na cijelu…

3 months ago